Giải pháp quản lý trang trại eFarm

Nằm trong hệ thống phát triển công nghệ xanh eGreen của ELCOM cho lĩnh vực nông nghiệp, eFarm - Giải pháp quản lý từ nông trại tới bàn ăn: Một nền tảng Cloud based tập trung, quản lý xuyên suốt từ: Trang trại; Cung ứng;  Phân tích dự báo; Tiêu chuẩn, chứng nhận.

Tối ưu hóa các hoạt động quản lý trang trại bao gồm:

 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Cập nhật thông tin chi tiết về các công việc hàng ngày và tiến trình mùa vụ
 • Đưa ra các quyết định kịp thời và thông minh để tăng hiệu quả sản xuất dựa trên dữ liệu chính xác
 • Cảnh báo thời tiết, dịch bệnh và rủi ro trong quá trình sản xuất
 • Quản lý kho, tư liệu sản xuất, nguồn nhân lực và tài chính
 • Đóng gói, in nhãn QRcode GS1 truy xuất nguồn gốc
 • Chuẩn hóa theo quy trình Global GAP

Với eFarm công ty dễ dàng quản lý nhiều farm cùng một thời điểm, hệ thống từ nông trại đến người dùng được quản lý chặt chẽ, đồng bộ với nhau.

Thực phẩm an toàn

 • Sản phẩm tươi ngon
 • Không dư lượng
 • Minh bạch nguồn gốc

Ứng dụng truy suất nguồn gốc sản phẩm & Tiện ích

 • Truy suất nguồn gốc sản phẩm, nông trại và quá trình sản xuất sản phẩm bằng điện thoại qua mã QR code theo chuẩn GS1
 • Kết nối với trang trại, tương tác với nhà sản xuất qua mạng xã hội, messenger, comment, phản hồi, đánh giá, chấm điểm, hình ảnh, live video...
 • Chia sẻ và kết nối cộng đồng mạng xã hội người tiêu dùng, facebook, google plus, instagram...
 • Kết nối nhà cung cấp, bán lẻ, nhận thông tin khuyến mãi, sản phẩm dịch vụ mới
 • Tối ưu hóa các hoạt động quản lý trang trại
 • Dễ dàng quản lý nhà sản xuất, sản phẩm và hàng hóa

Thực phẩm an toàn, chất lượng đồng đều và ổn định.