Giải pháp điều khiển tưới ngoài trời

Việc canh tác trên cánh đồng truyền thống sẽ đòi hỏi việc tưới mất nhiều nhân công mà hiệu quả chưa cao để giải quyết việc quản lý tưới tiêu cho cánh đồng với nhu cầu tưới đơn giản đó, chúng tôi đưa ra giải pháp điều khiển tưới tập trung, tự động vận hành các van tưới, thiết bị tưới theo chương trình cài đặt sẵn và theo tín hiệu đầu vào từ các cảm biến

Giải pháp điều khiển tưới ngoài trời mang lại cho người dùng những lợi ích thiết thực:

+ Điền được nhiều đầu ra van điện (cho phép điều khiển 24 khu vực tưới)

+ Có giao diện web, giao diện vận hành cài đặt trên app mobile thuận tiện cho việc cài đặt và sử dụng

+ Dễ dàng tích hợp với Thiết bị truyền thông không dây từ xa, sử dụng sóng radio cho phép truyền dữ liệu điều khiển đi xa (lên tới 5km), thích hợp cho farm ngoài trời quy mô vừa