Giải pháp E-green

Vertical Farming – xu thế nông nghiệp tương lai

Giá bình quân lương thực trên thế giới đã tăng 2,6% hàng năm trong vòng hai thập kỷ vừa qua. Nếu xu hướng đó tiếp tục, không chỉ chất lượng cơ bản của đời sống bị đe dọa, mà an ninh lương thực cũng...

Giải pháp quản lý trang trại eFarm

Nằm trong hệ thống phát triển công nghệ xanh eGreen của ELCOM cho lĩnh vực nông nghiệp, eFarm - Giải pháp quản lý từ nông trại tới bàn ăn: Một nền tảng Cloud based tập trung, quản lý xuyên suốt từ:...

Giải pháp tưới ngoài trời cho cánh đồng mở

Những cánh đồng lớn đặt ra yêu cầu cao đối với bất kỳ hệ thống thủy lợi nào. Địa hình khác nhau cũng như cấu trúc đất, cây trồng , điều kiện gió… các yếu tố đó có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả...

Giải pháp điều khiển tưới ngoài trời

Việc canh tác trên cánh đồng truyền thống sẽ đòi hỏi việc tưới mất nhiều nhân công mà hiệu quả chưa cao để giải quyết việc quản lý tưới tiêu cho cánh đồng với nhu cầu tưới đơn giản đó, chúng tôi đư...

Giải pháp điều khiển châm phân tự động

Phân bón sử dụng trong canh tác nông nghiệp công nghệ cao thường là các loại phân bón hòa tan, được pha trộn giữa 2 hay nhiều dung dịch phân bón khác nhau theo 1 tỷ lệ nhất định để tạo ra dung dịch...

Giải pháp điều khiển tưới và vi khí hậu tự động trong nhà màng

So với canh tác ngoài trời, canh tác trong nhà màng không chỉ tạo ra năng suất cao hơn mà còn sử dụng ít nước và phân bón hơn. Để chuyển từ canh tác ngoài trời sang canh tác trong nhà, nông dân cần...

Giải pháp Nhà màng nông nghiệp Công nghệ cao

Nhà màng là gì?Nhà màng được hiểu đơn giản là tổ hợp kết cấu gồm khung giàn, màng mỏng (làm bằng nhiều loại vật liệu khác nhau) và các vật tư phụ.Các thành phần trong nhà màng kết hợp với nhau tạo ...

Giải pháp cải tạo đất

Sau một thời gian canh tác, đất bị bạc màu do sự hấp thụ của cây trồng cũng như do việc sử dụng mất kiểm soát phân bón hóa học, giảm số lượng các vi sinh vật có ích, tăng các chất độc tố trong đất....